button-muziek

button-link

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op 13 augustus 2018

Privacybeleid Vereniging Oudleerlingen S.C.J.

De Vereniging Oudleerlingen S.C.J. is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor leden. De vereniging heeft ten doel het instandhouden van de verbondenheid van personen, die voor kortere of langere tijd een studie hebben gevolg aan een van de opleidingsinstituten van de Congregatie van de priesters van het Heilig Hart van Jesus (S.C.J.) en voor de partner van een overleden lid, indien hij/zij dit wenst. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het bewaren en activeren van het onderling contact, zowel door middel van een jaarlijkse bijeenkomst (Contactdag), een verenigingsblad (Loopmare) , een website, bijstand en hulp aan leden, het ondersteunen van levensbeschouwelijke, charitatieve, sociale of anderszins het algemeen nut beogende instellingen en/of projecten, als door het opbouwen casu quo bestendigen van het contact met de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jesus, alsmede alle andere middelen die het doel bevorderen.

Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
  doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
  verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde
  dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a.
  voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
   en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • voor de website www.oudleerlingenscj.nl ook gebruikmaken van cookies.
  Deze zgn. statistiek cookies worden gebruikt voor het bijhouden van o.a. bezoekersaantallen;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden,
  te corrigeren of (deels) te verwijderen
  .

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
* Telefonisch : 0486 – 462 613 ; Secretaris van de Vereniging
* E-mail         : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Ledenadministrateur

* Post             : Aan de Secretaris van de Vereniging Oudleerlingen S.C.J.

 

Gebruik van Persoonsgegevens


Bij het gebruik van onze lidmaatschap, diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam, voorletters en voornaam
 • Adres, postcode, woonplaats en land
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam
 • Inloggegevens
 • Studie-locatie’s
 • Start- en stopjaar
 • Studiecode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Linkedln-profiel, Website-adres, Facebookprofiel, Biografie,  Afbeelding:Deze gegevens worden door uzelf in- of aangevuld.
 • Foto’s gemaakt in uw studietijd en/of op de Contactdagen en andere gelegenheden.
 • Informatie die u zelf invult op het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap of Contactdag.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden :

 • om u de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website www.oudleerlingenscj.nl .
 • om u te informeren over het verleden, heden en toekomst van de opleidingsinstituten en de belevenissen van de toenmalige studenten.
 • om uw inschrijving voor ons lidmaatschap te bewerken.
 • om u als lid van onze vereniging of als lid van de paters en broeders S.CJ. drie keer per jaar het contactblad van de Vereniging Oudleerlingen S.C.J. , zijnde Loopmare, toe te zenden.
 • om u als lid van onze vereniging om de twee of drie jaren een nieuwe, geactualiseerde papieren ledenlijst toe te zenden. Deze lijst is bij uitstek het instrument om contact te leggen of te onderhouden met studiegenoten uit een van de vele SCJ-opleidingshuizen.
 • om u inzage te geven – wanneer u ingelogd bent - in het digitale ledenbestand en u uw gegevens daarin kunt muteren onder de knop “mijn gegevens aanpassen”.
 • om u inzage te geven in het digitale fotobestand van de opleidingstehuizen en de toen daar wonende studenten en de overige digitale fotobestanden m.b.t. Contactdagen etc.
 • om u te kunnen informeren over het verleden en de ontwikkelingen van de priesters en broeders van de Congregatie van de priesters van het Heilig Hart van Jesus (S.C.J.) .
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of e-mail en post.
 • om u te informeren over het overlijden van een lid van onze vereniging.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.

Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de leden van onze vereniging toegang hebben tot de gegevens in de ledenlijst, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is voor derden en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door  uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account hebt kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen. U kunt ook contact opnemen met de ledenadministrateur van onze vereniging via het
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,u adequaat te identificeren, door vermelding van uw studiecode.  

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 13 augustus 2018.