De Vereniging Oud-leerlingen SCJ stelt voormalige leerlingen van SCJ-opleidingshuizen in de gelegenheid om oude contacten te herstellen en die te onderhouden.

Ondanks dat men naar alle kanten is uitgewaaid, ook wat betreft de betrokkenheid bij kerkelijke zaken, is er een gevoel van saamhorigheid. Vaak is dit ontstaan door het meerdere jaren samen onder één dak wonen in een belangrijke fase van het leven.

De vereniging is er om deze contacten te stimuleren en te onderhouden.

De Vereniging heeft vier ijzers in het vuur om het contact te stimuleren: de jaarlijkse Contactdag, het Contact-blad "Loopmare", deze website  en de Ledenlijst met de namen, adressen, telefoonnummers en          e-mailadressen van alle - ruim 330 - leden op het besloten deel van deze website.

In de privacy verklaring kunt u lezen hoe wij met de gegevens van onze leden omgaan.  

 • Noviciaat Asten
  Noviciaat Asten
 • Juvenaat Bergen op Zoom
  Juvenaat Bergen op Zoom
 • Huize St. Gerlach Heer
  Huize St. Gerlach Heer
 • Christus Koning Helmond
  Christus Koning Helmond
 • Broedernoviciaat Maria Koningin Helmond
  Broedernoviciaat Maria Koningin Helmond
 • Missieschool Lanaken (B.)
  Missieschool Lanaken (B.)
 • Groot-Seminarie Liesbosch
  Groot-Seminarie Liesbosch
 • Broederjuvenaat Sittard
  Broederjuvenaat Sittard
 • Huize St. Michael Wansveld
  Huize St. Michael Wansveld
 • Studiehuis St. Jozef Nijmegen
  Studiehuis St. Jozef Nijmegen

button-muziek

button-link

PASEN 2023

Pasen is het feest van de verrijzenis en voor Christenen betekent dit dat de dood is overwonnen.

Wat er in onze tijd – en dan bedoel ik de laatste 2 maanden - gebeurd is o.a. in Syrië, Turkije door aardbevingen, en in Oekraïne door het oorlogsgeweld, en dichterbij door bijvoorbeeld ongelukken in het verkeer: onnoemelijk veel slachtoffers, en nabestaanden die allen met de dood te maken hebben en lijden onder zeer groot verdriet en leed. En ook in onze Nederlands-Vlaamse Provincie van de SCJ heeft – om zo te zeggen – de dood zich behoorlijk laten gelden. In ruim één maand zijn drie personen overleden: broeder Theo Schurgers, pater Gerard Zwaard en broeder Cees de Beyer.

Zoveel dood om ons heen.........kunnen we dan nog wel Pasen serieus nemen?

Veel mensen in mijn omgeving laten blijken dat er volgens hen geen leven meer is na de dood. En van mensen met wie ik omga, hoor ik zo nu en dan zeggen dat zij zo graag zouden willen geloven in de verrijzenis maar dat dit toch wel bijna een onmogelijke opgave is om dit aan te nemen. En soms moet ik eerlijk bekennen dat bij mij de twijfel ook wel eens oprispt.

Maar dan schieten mij een tweetal teksten te binnen (beiden van Duitse Lutherse theologe Dorothee Sölle) die mijn soms wankele geloof weer wat sterker maken:

 • “Wij hebben de keus tussen het apathisch aanvaarden van de dood als natuurlijke afloop, of de dood die wij ondergaan als Christus met de verrijzenis als uitzicht”.

 • “Om te leven heb ik kracht gekregen; om te sterven hoop ik kracht te krijgen. En in Gods handen te vallen”.    

 Ik wens iedereen een mooi Paasfeest! 

Chris van Gool